Tid og sted: 28. februar 2018, kl. 17.15 i Biokemisk AUD 6 (Byg. 1170, lok. 347)

Synes du, neurovidenskab og Gin&Tonics lyder som en god kombination?
Så er årets Introaften + Generalforsamling lige noget for dig!

Aftenen bliver todelt; den første time fungerer som introduktion for interesserede medicinstuderende (både helt nye og de mere garvede) til foreningens aktiviteter, og den anden time afholder vi generalforsamling, hvor den nye bestyrelse fastsættes.

Bestyrelsen mangler medlemmer, så i år der er god mulighed for at få indsigt og medbestemmelse i neuro-foreningen på AU-medicin.

Desuden byder vi på gin og tonic (den officielle uofficielle NSM-drink) og håber der er stemning for en tur i baren bagefter.

Så kom onsdag den 28. februar til en spændende og hyggelig aften!

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Formandens beretning.
  • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  • Indkomne forslag.
    • Indkomne forslag skal sendes til nsm@nsmau.dk senest d. 14. februar.
  • Valg af formand.
  • Valg af resterende bestyrelse
  • Evt.

Venlig hilsen NSMs bestyrelse