Flere neurologiske afdelinger tilbyder klinikophold, som giver merit for valgfaget på 3. eller 9. semester. NSM har lavet en oversigt over hvor det er muligt at stifte bekendtskab med den kliniske neurologi.

Holstebro (3. og 9. semester):

Her tilbydes fokuserede ophold om sklerose og apopleksi.

Kontakt

Viborg (9. semester):

Opholdet fokuserer på akut klassisk neurologi. Opholdet varer 4 uger, og søger at give den studerende redskaber til diagnostik af neurologiske sygdomme. Der fokuseres på de tilstande, som kan ses på akutte medicinske afdelinger, og ikke kun specialiserede neurologiske afdelinger.

Der afsluttes med en kort rapport ved fagets afslutning.

Kontakt

Aarhus (3. og 9. semester):

Der tilbydes kun ophold i januar, juni, juli, august og december.

Her tilbydes fokuserede ophold i apopleksi og epilepsi. Ud over at følge klinikken på neurologisk afdeling inkluderer apopleksiopholdet også et besøg på Neurorehabiliteringscentret i Hammel, mens man på epilepsiopholdet også følger arbejdet på klinisk neurofysiologisk afdeling.

Kontakt

  • Forskningsadministrator Charlotte Ruben — chlpte@rm.dk, tlf: 7846 6647