Neurologiske klinikophold

Flere neurologiske afdelinger tilbyder klinikophold, som giver merit for valgfaget på 3. eller 9. semester. NSM har lavet en oversigt over hvor det er muligt at stifte bekendtskab med den kliniske neurologi.

Læs mere